6 Okt 2010 14:10

Sveriges främsta mötesplats för diskussion om värdeskapande och högeffektiva service och kundtjänstfunktioner!

Kundernas efterfrågan och ärendevolym utvecklas kontinuerligt samtidigt som ett ökat konkurrenstryck medför att allt högre krav ställs på er kundtjänstfunktion för att säkra nöjda och lojala kunder. Framtidens service- och supportfunktioner tillvaratar därför nya möjligheter till att skapa just långsiktiga kundrelationer – de som krävs för en framgångsrik verksamhet även imorgon. Detta utan att mista siktet på de kontinuerliga kostnads- och effektivitetsförbättringar som fortfarande är nödvändiga, oavsett om du verkar inom privat eller offentlig sektor.

I den ljusning vi nu ser i ekonomi och marknad, utgör kundtjänst och servicesupporten ett strategiskt verktyg för att värna om ert viktigaste kapital – dina kunder och medborgare.

Under konferensen får ni lära och ta del av högintressanta och aktuella praktikfall – för dig som vill förbereda dig för den ekonomiska uppgången. Du kommer att lära dig nya verktyg och strategier för att:

  • • Leda, planera och motivera medarbetare för ökat engagemang, kompetens och produktivitet
  • • Skapa högsta kvalitet i serviceleveranser och kundupplevelse för att vinna nya marknadsandelar och öka intäkter
  • • Utvinna kostnadsbesparingar och implementera lean för att möta en tilltagande konkurrens
  • • Integrera nya kommunikationskanaler och sociala medier för kontinuerlig tillgänglighet trots tilltagande volymer

För att kunna effektivisera och stärka er konkurrensförmåga, välkomnar vi dig som arbetar i servicedesk- och supportfunktioner inom privat och offentlig sektor till ServiceDesk Symposium 2011 – årets mötesplattform med rika möjligheter till erfarenhetsutbyte med branschkollegor! Missa inte tillfället att ta del av nya verktyg, inspiration och trender som stödjer dig i arbetet med att skapa en värdeskapande och effektiv kundtjänst.

Servicedesk Symposium 2011 är årets främsta forum för att få hela bilden och kunskap om den senaste utvecklingen. Utöver att lära av nya spännande talarpresentationer och praktikfall, har du möjlighet att aktivt delta i konferensen rundabordsdiskussioner och workshop.

Välkommen till Servicedesk Symposium 2011!

Beatriz Viellas
Programansvarig – Servicedesk Symposium

3 Feb 2010 14:02

Detta hände på årets Service Desk Symposium

Service Desk Symposium gick av stapeln på Grand Hotell i Stockholm för andra året i rad. Många av talarna pratade om vikten av att motivera och engagera sina medarbetare för att lyckas vara en effektiv supportorganisation samt att se kundservice som en intäktskälla.

Några av årets huvudtalare var Maria Christofino Johansson, Kundsupportchef på Avanza Bank, som berättade om hur företaget nått 98% kundnöjdhet och Madeleine Blix, Resursägare från Bolagsverket, som berättade om hur man får medarbetarna att trivas och leverera bättre service genom radikal omorganisation.

ComAround medverkade i år igen, dels som utställare, dels som moderator i två Break out sessions som handlade om att tjäna pengar med självservice vilka hölls av Per Strand, Vice VD på ComAround. Med i dessa diskussioner fanns bl a representanter från Apoteket, Schneider, ABB, Systembolaget och Sandvik IT Service.

Det var två jättebra diskussioner och några slutsatser är att det är flera delar som behöver vara på plats för att lyckas med självservice och självbetjäning. Bland annat så underlättar det med rätt verktyg men det är även betydelsefullt att involvera och engagera rätt personer som ska vara delaktiga i arbetet, samt att se helheten genom att se självservice som ett medel för att nå övergripande målsättningar.

Företagen som var med i dessa break out sittningar hade också kommit olika långt. Vissa företag var på väg att ta första steget för att börja införa självbetjäning, andra som bl a Systembolaget och Röda Korset har kommit en bra bit och står inför förbättringsarbeten.

Källa: mynewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/comaround/news/view/detta-haende-paa-aarets-service-desk-symposium-3230

23 Aug 2009 18:08

Ökade krav och minskade resurser!

 De flesta företag påverkas av de tuffare tiderna och måste anpassa och göra förändringar för att leva upp till allt hårdare krav. Inte minst speglas det hos avdelningarna för service och support. Man ska leverera samma, eller ännu högre, servicegrad samtidigt som förutsättningarna förändras. På många håll har organisationsförändringar genomförts och man ser ständigt över hur man kan göra arbetet ännu mer effektivt.

Utöver möjliga omorganiseringar sker även en ständig förändring i kundernas efterfrågan, nya krav ställs på personalens kompetens och ny teknik kräver din uppmärksamhet för att säkerställa att kärnprocesserna sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Årets Servicedesk Symposium vänder sig till dig som är ansvarig för en service- eller supportfunktion som till exempel Servicedesk, Kontaktcenter, Kundtjänst, Support.  Konferensen ger dig praktiska exempel från företag med samma utmaningar som du samt verktyg och inspiration för att få din avdelning att nå ännu bättre resultat.

Förutom talarpresentationer och paneldebatter innehåller även konferensen Break-out Sessions med fördjupningar och många möjligheter till erfarenhetsutbyte. Dessutom erbjuder vi dig att delta på en workshop om ledarskap och hur du motiverar dina medarbetare till stjärnresultat.

Välkommen till en fullspäckad konferens med många möjligheter till att utbyta erfarenheter med dina branschkollegor!

Charlotte Aleman
Programansvarig – Servicedesk Symposium 2010

11 Aug 2009 15:08

Årets ordförande på Servicedesk Symposium

Carlos Castaneda, Supportchef, Nynas

Carlos har under de senaste 10 åren arbetat inom en rad olika områden med anknytning till IT-support. Allt ifrån att hantera dagliga supportärenden till att implementera ITIL-processer och leda det operativa och strategiska arbetet. Under sin tid på Nynas AB, som har verksamhet i fem olika kontinenter, har Carlos infört ett strukturerat arbetssätt för att ständigt effektivisera den dagliga IT-supporten där målet har varit att få en sund balans mellan reaktiva och proaktiva aktiviteter.
2008 fick Nynas Service Desk den prestigefyllda utmärkelsen “Årets Service Desk” vilket bl a resulterade i högre uppskattning för gruppens ansträngningar internt inom företaget.

10 Aug 2009 14:08

Fortsätta diskussionen över en middag?

4 februari, Kl.18.30, Casino Cosmopol, Stockholm

Många har uttryckt intresse för en gemensam middag i samband med konferensen. Ta chansen till att fortsätta erfarenhets utbytet och njut av mat och dryck i en unik miljö. För den som vill avslutas kvällen med en grundkurs i poker samt turnering med priser. Du anmäler dig till nätverksmiddagen i samband med din konferensbokning. Platserna är begränsade till 40 så först till kvarn…

2 Aug 2009 15:08

After Work

3 februari, Kl.17.00, Grand Hôtel, Stockholm

Om du är i Stockholm kvällen innan konferensen, och kanske deltagit i workshopen, är du välkommen till after work-mingel på Grand Hôtel. Ta chansen att träffa upp branschkollegor och dela erfarenheter och frågeställningar i ett avslappnat forum.  Det serveras vin, öl och snacks och deltagande är avgiftsfritt och ingen föranmälan krävs.