Ökade krav och minskade resurser!

23 Aug 2009

 ServicedeskDe flesta företag påverkas av de tuffare tiderna och måste anpassa och göra förändringar för att leva upp till allt hårdare krav. Inte minst speglas det hos avdelningarna för service och support. Man ska leverera samma, eller ännu högre, servicegrad samtidigt som förutsättningarna förändras. På många håll har organisationsförändringar genomförts och man ser ständigt över hur man kan göra arbetet ännu mer effektivt.

Utöver möjliga omorganiseringar sker även en ständig förändring i kundernas efterfrågan, nya krav ställs på personalens kompetens och ny teknik kräver din uppmärksamhet för att säkerställa att kärnprocesserna sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Årets Servicedesk Symposium vänder sig till dig som är ansvarig för en service- eller supportfunktion som till exempel Servicedesk, Kontaktcenter, Kundtjänst, Support.  Konferensen ger dig praktiska exempel från företag med samma utmaningar som du samt verktyg och inspiration för att få din avdelning att nå ännu bättre resultat.

Förutom talarpresentationer och paneldebatter innehåller även konferensen Break-out Sessions med fördjupningar och många möjligheter till erfarenhetsutbyte. Dessutom erbjuder vi dig att delta på en workshop om ledarskap och hur du motiverar dina medarbetare till stjärnresultat.

Välkommen till en fullspäckad konferens med många möjligheter till att utbyta erfarenheter med dina branschkollegor!

Charlotte Aleman
Programansvarig – Servicedesk Symposium 2010