Årets ordförande på Servicedesk Symposium

11 Aug 2009

carloscastanedaCarlos Castaneda, Supportchef, Nynas

Carlos har under de senaste 10 åren arbetat inom en rad olika områden med anknytning till IT-support. Allt ifrån att hantera dagliga supportärenden till att implementera ITIL-processer och leda det operativa och strategiska arbetet. Under sin tid på Nynas AB, som har verksamhet i fem olika kontinenter, har Carlos infört ett strukturerat arbetssätt för att ständigt effektivisera den dagliga IT-supporten där målet har varit att få en sund balans mellan reaktiva och proaktiva aktiviteter.
2008 fick Nynas Service Desk den prestigefyllda utmärkelsen “Årets Service Desk” vilket bl a resulterade i högre uppskattning för gruppens ansträngningar internt inom företaget.Your Comment