Madeleine Blix, Resursägare, Bolagsverket

01 Okt 2009

madeleineblix_bolagsverket

Madeleine Blix har 10 års erfarenhet inom kundservice som teamledare, produktionsplanerare och nu som resursägare. I 2006 påbörjades resan mot ett helt nytt sätt att hantera sina kunder för Bolagsverket. Tidigare hade de traditionell växel, telefonist och handläggare. Madeleine delade sina erfarenheter på Servicedesk Symposium 2010, när hon berättade mer om hur de slog samman dessa tre till en enda stor funktion med 330 medarbetare och hur det lett till effektivare service och nöjdare medarbetare. Nu kommer hon att bidra som panellist och kommer att diskutera med andra om utmaningar och möjligheter för servicefunktioner 2011.