Marie Larsson, Chef Medborgarservice, Skellefteå kommun

20 Okt 2010

marielarssonMarie arbetar med att förbättra den kommunala servicen till medborgarna genom att utveckla informationen, kommunikationen och tillgängligheten. Medborgarservice i Skellefteå kommun består av informationsenhet, kundtjänst och politiskt sekretariat.

Marie har tidigare arbetat med utveckling inom upphandling och affärsturism med fokus på service och kvalitet.

Läs artikeln om ”Skellefteå Kommuns kundtjänst som intresserar Datainspektionen”: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/skelleftea_kommun/pressrelease/view/skellefteaa-kommuns-kundtjaenst-intresserar-datainspektionen-415576