Sveriges främsta mötesplats för diskussion om värdeskapande och högeffektiva service och kundtjänstfunktioner!

06 Okt 2010

Kundernas efterfrågan och ärendevolym utvecklas kontinuerligt samtidigt som ett ökat konkurrenstryck medför att allt högre krav ställs på er kundtjänstfunktion för att säkra nöjda och lojala kunder. Framtidens service- och supportfunktioner tillvaratar därför nya möjligheter till att skapa just långsiktiga kundrelationer – de som krävs för en framgångsrik verksamhet även imorgon. Detta utan att mista siktet på de kontinuerliga kostnads- och effektivitetsförbättringar som fortfarande är nödvändiga, oavsett om du verkar inom privat eller offentlig sektor.

I den ljusning vi nu ser i ekonomi och marknad, utgör kundtjänst och servicesupporten ett strategiskt verktyg för att värna om ert viktigaste kapital – dina kunder och medborgare.

Under konferensen får ni lära och ta del av högintressanta och aktuella praktikfall – för dig som vill förbereda dig för den ekonomiska uppgången. Du kommer att lära dig nya verktyg och strategier för att:

  • • Leda, planera och motivera medarbetare för ökat engagemang, kompetens och produktivitet
  • • Skapa högsta kvalitet i serviceleveranser och kundupplevelse för att vinna nya marknadsandelar och öka intäkter
  • • Utvinna kostnadsbesparingar och implementera lean för att möta en tilltagande konkurrens
  • • Integrera nya kommunikationskanaler och sociala medier för kontinuerlig tillgänglighet trots tilltagande volymer

För att kunna effektivisera och stärka er konkurrensförmåga, välkomnar vi dig som arbetar i servicedesk- och supportfunktioner inom privat och offentlig sektor till ServiceDesk Symposium 2011 – årets mötesplattform med rika möjligheter till erfarenhetsutbyte med branschkollegor! Missa inte tillfället att ta del av nya verktyg, inspiration och trender som stödjer dig i arbetet med att skapa en värdeskapande och effektiv kundtjänst.

Servicedesk Symposium 2011 är årets främsta forum för att få hela bilden och kunskap om den senaste utvecklingen. Utöver att lära av nya spännande talarpresentationer och praktikfall, har du möjlighet att aktivt delta i konferensen rundabordsdiskussioner och workshop.

Välkommen till Servicedesk Symposium 2011!

Beatriz Viellas
Programansvarig – Servicedesk Symposium