Om oss

Nätverket Servicedesk Symposium
Servicedesk Symposium är nätverket för dig som arbetar med service- och supportfunktioner i privat och offentlig sektor. Vårt uppdrag är att stödja aktiv kunskapsdelning inom nätverket om nya tjänster, produkter och erfarenheter från genomförda implementeringar. Vi visar skarpa praktikfall från organisationer som framgångsrikt implementerat service- och supportfunktioner. I februari 2011 arrangeras konferensen för tredje gången i Stockholm. Den första två konferenser som gick i 2009 och 2010 blev stora succéer med över 100 besökare per konferens.

Nu har du chansen att lyssna till vinterns nya spännande praktikfall och träffa dina branschkollegier under konferensdagen. I år har vi också möjligheten att erbjuda er som vill ha en mer djupgående diskussion om ledarskap att delta på en halvdags workshop dagen innan konferensen. Vi utvecklar hela tiden agendan för Servicedesk Symposium och genom vårt långsiktiga arbete höjer vi kvaliteten i innehåll och genomförande.

Varmt välkommen!